Uw toegang tot de zorgmarkt

Notuleerservice en Transcriptie

Een goede verslaglegging van uw vergadering, congres of symposium is essentieel. Vergaderen kost immers veel tijd. Die tijd wilt u zo effectief mogelijk besteden om zoveel mogelijk informatie en ervaringen te kunnen uitwisselen en de gemaakte afspraken en actiepunten duidelijk vast te leggen. Het uitwerken van de gespreksonderdelen of geluidsopnames tot bruikbare documenten, handleidingen, protocollen en procesbeschrijvingen is belangrijk.
Onze vakkundige notulisten weten de vergadering krachtig samen te vatten, de kernpunten te benoemen, de actiepunten concreet te maken en de persoonlijke inbreng correct weer te geven.

Wij hebben ervaring met het notuleren en uitwerken voor provincies, gemeenten en het (inter)nationale bedrijfsleven onder andere met:
- Specialistenforums, congressen en symposia.
- Audiobestanden, dictaten en geluidsopnamen.
- Vergaderingen Overheid.
- Commissievergaderingen.
- Audits Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
- Vergaderingen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Vereniging van Eigenaren.
- Aandeelhoudersvergaderingen.
- Projectteam vergaderingen en werkoverleg.
- Congressen en symposia.
Wij notuleren ook op locatie waarbij ook grotere en complexe bijeenkomsten vastgelegd worden en staan garant voor objectieve, volledige en taalkundig correcte notulen in elke gewenste vorm.

Verslaglegging en uitwerking van geluidsbestanden kan op diverse manieren plaatsvinden: samenvattend, uitgebreid, woordelijk of letterlijk met actiepuntenlijst of besluitenlijst. 
Door gebruik te maken van onze professionele apparatuur wordt een snelle verwerking gerealiseerd.

Kernpunten van onze dienstverlening zijn:
- Ervaren notulisten.
Betrouwbaarheid, beveiliging van persoonsgegevens.
Aanlevering opnames in alle bestandsvormen.
Uitwerking in eigen huisstijl of format.
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld, VOG-verklaring is beschikbaar.
Geheimhoudingsplicht wordt in acht genomen.
Uitwerking mogelijk in het Nederlands, Engels en Duits 
Vast tarief, per uur of minuut.
- Snelle en betrouwbare aanlevering.